Teamdag Kombi - med TeamØvelser og FunEvents

Teamøvelser

TeamSpirit

Taktisk Eliminering

Teamøvelser

TeamSpirit

KugleLøb

Teamøvelser

TeamSpirit

På Plads i Geled

Teamøvelser

TeamSpirit

SystemTeam

Teamøvelser

TeamSpirit

Byg Bur Til Æg

Teamøvelser

Kommunikation & Samarbejde

SymbolKommunikation

Teamøvelser

Kommunikation & Samarbejde

SystemTeam

Teamøvelser

Kommunikation & Samarbejde

Det Skæve Tårn i Pisa

Teamøvelser

Kommunikation & Samarbejde

KommunikationsKort

FunEvents

F.eks. LokumsRæs

FunEvents

F.eks. SkydeSimulator

FunEvents

F.eks. MEGA-Bordfodbold

FunEvents

F.eks. SlotRace

FunEvents

F.eks. BungeeBasket

FunEvents

F.eks. PromilleHockey

FunEvents

F.eks. BungeeFodbold

FunEvents

F.eks. BumperFodbold

 • Pris: 6000,- For op til 10 personer
          Herefter 400,- pr. person (ex. moms)

 • Varighed: ca. 4-5 timer

 • Deltagerantal: fra 10-2500

 • Lokation: Amaliegade 36, 1256 København K

 • Lokation: Tæbyvej 3, 2610 Rødovre

 • UD-AF-HUSET (kørsels-tillæg):
          Første 10 km fra Rødovre: 1000 kr. (ex. moms)
          Pr. ekstra kørt km: 8 kr. (ex moms)


Teamdag kombi er delt op i 2 dele: 2 timer med TeamØvelser og 2-3 timer med FunEvents.

Beskrivelse:
TeamDag KOMBI er en populær kombination af TeamØvelser og FunEvents.
Dette er konceptet til jer der gerne vil prøve lidt af hvert. Her starter vi med et forløb med TeamØvelser, der er lettilgængelige. De giver på hver sin vis en a-ha oplevelse, der relaterer til teamsamarbejdet i hverdagen. I skal på forhånd vælge imellem to forskellige fokusområder; Kommunikation & Samarbejde eller TeamSpirit. De to koncepter er beskrevet længere ned på siden. Derefter skal I konkurrere i vores sjove FunEvents.
Det er også muligt at lægge en frokost pause ind i programmet, se mulighed for forplejning længere nede.

Udbytte af dagen:

Få styrket fællesskabet med denne populære kombination. De oplevelser teamet får, vil efterfølgende skabe basis for den gode historie i teamet. Teamøvelserne er med andre ord socialt samvær på en sjov, givtig og udfordrende måde.


 

Vælg imellem to forskellige fokusområder til TeamØvelserne

Vælg imellem teamøvelser med fokusområdet SAMARBEJDE & KOMMUNIKATION eller TEAMSPIRIT. Se beskrivelse af de to temaer herunder.

Tema-mulighed 1 - Kommunikation & Samarbejde

TeamØvelser Kommunikation & Samarbejde: (2 timers varighed)
For at løse øvelserne med bedst muligt resultat, kræves detaljeret kommunikation og godt samarbejde.
I får et par timer med et positivt indspark under overskriften KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE.
Forløbet består af en række øvelser som, ud over at udfordre jer på jeres kommunikative- og samarbejdsevner, også har et socialt omdrejningspunkt.

Består af følgende TeamØvelser:
SymbolKommunikation
SystemTeam
Det skæve tårn i Pisa
KommunikationsKort

Se beskrivelse af TeamØvelserne længere nede på siden

Tema-mulighed 2 - Teambuilding TeamSpirit

Teambuilding TeamSpirit: (2 timers varighed)
Når I bestiller vores TeamSpirit-dag får I en dag med sjove og spændende TeamKonkurrencer.
Forløbet er opbygget af TeamØvelser, der har et sjovt konkurrenceelement. I får således et par timer bestående af sjov konkurrencer, hvor holdet der er bedst til at samarbejde og kommunikere vil stå som vinderholdet.

Består af følgende TeamØvelser:
Taktisk Eliminering
Kugleløb
På plads i geled
SystemTeam
Byg bur til ægget

Alle TeamKonkurrencer er sjove og hyggelige at dyste i. Men hvorfor ikke også få et par gode pointer med sig omkring kommunikation og samarbejde? Det får I ved dette koncept.

Se beskrivelse af TeamØvelserne længere nede på siden

 Ring til os nu på tlf. 3871 1717
 Send forespørgsel om denne aktivitet

  Dit navn*

  Telefon*

  E-mail*

  Evt. Firmanavn

  Eventsted:

  Dato:

  Starttidspunkt:

  Deltagerantal:

  Evt. besked eller spørgsmål


  Generel info om teamøvelserne:

  Øvelserne bliver introduceret og afviklet af vores dygtige og engagerede instruktører.

  TeamØvelserne er lettilgængelige, de giver på hver sin vis en a-ha oplevelse, der relaterer til teamsamarbejdet i hverdagen.
  I opdeles i grupper tilpasset jeres deltagerantal og -øvelser.

  Den tid I booker bliver primært brugt til afvikling af Teambuilding-Øvelser. Efter hver øvelse laver grupperne en kort evaluering i ca. 5 min. Det er derfor en fordel at sætte lidt tid af til at lave mere uddybende evaluering dagen efter, så I får mest ud af øvelserne.

  Alle kan være med:
  Teambuilding-øvelserne har ikke kun gode pointer, de er også sjove at deltage i. Hos SuperEvent går vi meget op i, at det skal være sjovt for alle og, at alle kan deltage uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-øvelser hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.


  Beskrivelse af hver TeamØvelse:

  KugleLøb:

  Formål: I denne dyst er planlægningsprocessen og samarbejde et vigtigt element.
  Deltagernes tålmodighed og evne til håndtering af stress og pres sættes på prøve.
  Det er en sjov og energisk TeamØvelse.

  Udførelse: Øvelsen laves som en stafet hvor en kugle hurtigst muligt skal transporteres fra A til B ved hjælp af tagrender.
  Vinderholdet er det hold der kommer først.

  SymbolKommunikation:

  Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog samt lægge en plan for hvordan opgaven skal gribes an og løses.
  Vi ser ikke verden ens, og at vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
  Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
  Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse I jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.

  SystemTeam

  Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
  Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
  Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
  Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet, Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.

  Det skæve tårn i Pisa

  Formål: I Det skæve tårn i Pisa finder I ud af hvem i teamet der tager styringen og hvordan gruppen forholder sig til risiko og tidspres. Derudover skal I fastsætte målsætning for opgaven både før og undervejs i øvelsen. Kommunikation og samarbejde er en forudsætning for at nå den målsætning I sætter.
  Det kan være en udfordring at blive enige om en fælles målsætning. Nogen spiller sikkert og andre spiller højt spil.  
  Dette er en god samarbejds- og kommunikations øvelse  der viser at vi nemmere når  målet når alle hjælper til og løfter i flok.
  Udførelse: I skal bygge et tårn ud af klodser der er udskåret i forskellige vinkler. Teamet må ikke røre klodserne, I skal derimod løfte klodserne med “kranen” som gruppen styrer i fællesskab ved hjælp af snorene.
  Er I mere end 14 deltagere, vil vi lave øvelsen på 2 “baner”, så TeamØvelsen også kan laves som en dyst, der er ikke noget der kan motivere som konkurrence.

  KommunikationsKort:

  Formål: KommunikationsKort pointerer afsender- og modtagerforhold og den enkelte deltagers evne til at lytte og tilpasse sig til andres visualiseringer. Præcise og eksplicitte forklaringer er et ”must”, da en lille fejl har stor betydning for resultatet, strategi & planlægning er derfor vigtigt for at gennemføre denne øvelse.
  Mangel på god kommunikation er som oftest grunden til konflikter, misforståelse, mange omveje før et mål eller opgave er løst.
  Øvelsen viser at kommunikationen er bedst når den foregår i flere lag, hvor evnen til at lytte, forstå og modtage information, er lige så vigtig som evnen til at informere præcist og deltaljeret.
  Udførelse: Ud af i alt 30 kort, fordeles 28 af dem til deltagerne i gruppen. Alle har bind for øjnene, og skal finde ud af, hvilke to kort/figurer der er fjernet fra sættet. Kortene har forskellige former, så kommunikation og strategi er nødvendigt, for at løse opgaven.

  Taktisk Eliminering:

  Formål: I denne dyst kommer jeres taktiske egenskaber, overblik og evner til at analysere modstanderholdet i spil.
  Vinderholdet vil være det hold, der bedst kan bevare overblikket og udtænke en god taktik. Kan I ændre jeres taktik løbende, efterhånden som spillet udvikler sig ?
  Den bedste kommunikation er tovejs – er man f.eks. i tvivl om noget, så er det vigtigt at spørge ind til detaljerne og argumenterne for netop denne strategi og handling hos ens teammedlemmer.
  Kan I blive enige om en taktik og hvordan spillet skal spilles, kan du overbevise dit team om netop din taktik, eller kan argumenter fra hvert teammedlem føre til sejren.
  Udførelse: Her spiller i 2 hold imod hinanden. Spillet består af  en masse 2 farvet trædesten som danner en stor bane. I rykker rundt på banen som "brikker" og i løbet af spillet vil flere og flere trædesten udgå. Det hold der til sidst vil have en ledig trædesten at gå videre på vinder.

  På plads i geled:

  Formål: Når vi arbejder mod et mål og støder på udfordringer, kan der være ting der ikke praktisk kan lade sig gøre, og vi bliver nød til at tænke anderledes og kreativt for at nå målet, I denne øvelse er en kreativ tilgang nødvendig. Vi bliver meget mere effektive når vi kommunikere med hinanden og målet nås hurtigere og nemmere, men hvad gør vi når ellers vigte sanser ift. kommunikation bliver taget fra os? Her er initiativ, disciplin, kreativitet og tålmodighed vigte egenskaber.
  Udførelse: I vil her blive stillet en opgave der normalvis ville være nem at løse, men da vi fratager jer vigtige sanser vil I blive udfordret. En fantasifuld og løsningsorienteret tilgang er nødvendig for at vinde denne dyst. Hvad gør vi når to vigtige sanser bliver taget væk fra os?

  Byg Bur Til Ægget:

  Formål: Dette er en kreativ øvelse med fokus på fælles mål for konstruktionen og forbrug af ressourcerne.
  I teamsamarbejde er det vigtigt at kunne se fremad, og tage højde for fremtidige konsekvenser. Den plan man har udviklet, kan virke rigtigt i teorien, men når det kommer til den praktiske udførelse, kan der opstå komplikationer. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse og ændre undervejs.
  Vi bliver nogle gange sat i en situation, hvor vi må tænke kreativt for at finde en løsning på et nyt problem/udfordring. Det er i sådanne situationer vigtigt at lytte til alle ideer og tage det bedste fra dem til løsningsforslaget. Det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner, nogle er måske gode til at tænke logisk og forudsige evt. svage punkter eller lignende, mens andre er gode kreativt, verbalt eller til at lytte.
  Udførelse: I denne øvelse skal I med få redskaber bygge en konstruktion/bur til et æg, efterfølgende skal ægget kunne klare det dybe fald fra et par meters højde. Her vil resultatet af jeres samarbejde tale sit helt tydelige sprog. En øvelse med en god proces og sjov, fælles afslutning med konkurrence mellem holdende.


  Generel info om FunEvents:

  (2-3 timers varighed, afhængig af deltagerantal)

  Vi sammensætter et program til jer med FunEvents, her tages udgangspunkt i hvilke events I kunne tænke jer, samt jeres deltagerantal.
  Det opbygges over en sjov konkurrence, hvor I til sidst vil stå med det stolte vinderhold.
  Konkurrencen styres og afvikles af vores dygtige og engageret instruktører og dommere.
  Vores FunEvents dækker f.eks. over: LokumsRæs, MEGA Bordfodbold, Mini-racing, Skydesimulator, Promille Hockey


  *Bemærk, visse FunEvents kan ikke laves ud af huset, da de er fastmonteret i vores Eventcenter.

  Beskrivelse af hver FunEvent:

  BumberFodbold

  Spil fodbold i oppustelige bumperballz. Deltagerne bliver “iklædt” en oppustet bold, som gør det rigtigt svært at spille fodbold.

  BungeeBasket:

  foregår på en stor oppustelig bane, hvor en deltager fra hvert hold spændes fast i en kraftig elastik, og trækker imod hinanden i kampen om at få flest bolde i nettet.

  LokumsRæs:

  LolumsRæs er en sjov aktivitet hvor alle kan deltage. Der køres om kap på de elektriske toiletter i en oppustelig arena. Der afholdes en turnering imellem 2 hold. Taktik, lokumsruller og fart er altafgørende og stemningen kommer helt i top.

  MEGA bordfodbold:

  MEGA bordfodbold er en kæmpe oppustelig fodboldbane, hvor der er plads til 2 x 5 deltagere. Princippet er som i almindelig bordfodbold, men med jer selv som spillere. I bliver spændt fast til reb og kan derfor kun bevæge jer på et lille område og i samarbejde med jeres medspillere på samme linie. 

  PromilleHockey

  Med SuperEvents PromilleBriller skal I spille Hockey – spillet har fået et helt vanvittigt TWIST, da alle spillere skal bære såkaldte PromilleBriller. I 1. Halvleg er det ene hold skæve og det andet hold fulde. I 2. Halvleg byttes rollerne, kampen om flest mål tilspidser og der kæmpes med liv og sjæl.

  QuizShow:

  Quiz Show er super sjovt spil, hvor det gælder om at kunne svare rigtigt på spørgsmål fra forskellige kategorier og samtidig være hurtig på tasterne – ægte Jeopardy-stil !!

  Mini-Radcing:

  Mini-racing kender de fleste fra barndommen, hvor man på små elektriske racerbaner kører om kap mod vennerne. Hos SuperEvent er vores Racerbane dog væsentlig større, med hele 8 spor, computerstyret og hvor bilerne kan køre op til 70 km/t!

  SkydeSimulator:

  Ved skydesimulator hos SuperEvent kommer jeres evner som jægere på prøve. Denne populære event benytter et semuleringsprogram som bl.a. bliver brugt til at træne jægere. Det er et super-fedt spil, som begejstrer alle deltagere. Der er fede lydeffekter og flotte billeder i 3D. Spillet er en udfordring både for den erfarne jæger og den uøvede skytte – BS & Bubber kom bare an!!!  I nedenstående skema kan I se, hvor mange FunEvents hver person kommer til at prøve:

  Deltager antal:Antal timer:Antal events:Praktisk infoAntal hold:
  10-24 personer1,5-2 timer2 eventsHver person prøver 2 forskellige events2 hold
  25-31 personer2,5 timer2 eventsHver person prøver 2 forskellige events4 hold
  32-39 personer2 timer3 eventsHver person prøver 3 forskellige events6 hold
  40-49 personer2,5 timer3 eventsHver person prøver 3 forskellige events6 hold
  50-65 personer2,5 timer4 eventsHver person prøver 2 forskellige events8 hold
  66-77 personer3 timer4 eventsHver person prøver 2 forskellige events8 hold
  78-88 personer2,5 timer6 eventsHver person prøver 3 forskellige events12 hold
  89-110 personer3 timer6 eventsHver person prøver 2 forskellige events12 hold
  111-140 personer3 timer8 eventsHver person prøver 4 forskellige events16 hold
  141-170 personer3 timer9 eventsHver person prøver 3 forskellige events18 hold
  171-185 personer3 timer 12 eventsHver person prøver 4 forskellige events24 hold
  186-200 personer3,5 timer12 eventsHver person prøver 4 forskellige events24 hold
  201-250 personer4 timer12 eventsHver person prøver 4 forskellige events24 hold

  Vores glade kunder siger: