Skræddersyet Teambuilding - Teambuilding med TeamØvelser

Byg Bur Til Æg
Det Skæve Tårn i Pisa
DialoogleKort
Fortabt Til Søs
HeliumRingen
KommunikationsKort
KugleLøb
KulturRæs
Leonardos Bro
På Plads i Geled
SymbolKommunikation
SystemTeam
Taktisk Eliminering
Ulympiske Ringe
Walkie Byg
 • Pris for 2 timer: 5000,- For op til 10 personer
          Herefter 250,- pr. person (ex. moms)

 • Pris for 3 timer: 7000,- For op til 10 personer
          Herefter 350,- pr. person (ex. moms)

 • Deltagerantal: fra 10-2500

 • Lokation: Amaliegade 36, 1256 København K

 • Lokation: Tæbyvej 3, 2610 Rødovre

 • UD-AF-HUSET (kørsels-tillæg):
          Første 10 km fra Rødovre: 1000 kr. (ex. moms)
          Pr. ekstra kørt km: 8 kr. (ex moms)


Program med teamøvelser udarbejdes i samarbejde med jer, ud fra jeres ønsker og behov.

Teaser:
Det er oplagt at kombinere en række sjove timer med et ”drys” alvor, hvor A-ha-oplevelser inden for f.eks. motivation og samarbejde, giver arrangementet netop den bund, der er med til at fastholde det gode teamwork. Skræddersyet Teambuilding er lige netop det!

Beskrivelse:

Er situationen kompleks med ”knuder” på kommunikationen i teamet? Er dagligdagen mere arbejde end samarbejde? Er teammotivationen nedadgående? Er svaret et ja, så kan løsningen være et forløb med TeamØvelser, hvor der rettes fokus på de værktøjer, der skal få teamet på den rigtige kurs. Skræddersyet Teambuilding  er også perfekt, hvis I ønsker at vedligholde det allerede eksisterende gode samarbejde, eller vil belønne teamet for at have udøvet en fornem kraftpræstation.

Ud fra det tema I har valgt at rette fokus på i forbindelse med arrangementet, udvælges de TeamØvelser og teambuildingopgaver der, understøttet af en let evaluering, giver teamet en række nye vinkler og viden til hinanden. Kombinationen af alvor og sjov på samme tid betyder at de ”dybe” budskaber bliver formidlet og modtaget med en stor portion humor. Evalueringen og opfølgningen på øvelserne sørger for, at den alvorlige del af forløbet bliver tilgodeset. Udover at behandle et eller flere temaer, så får teamet også en fælles oplevelse og dermed grundlag for en fælles historien. Kort sagt: En fornøjelig fornemmelse for fællesskab.

I forløbet bruges tiden primært til afvikling af de udfordrende og sjove TeamØvelser og teambuildingopgaver. Efter hver øvelse og opgave evaluerer grupperne om øvelsen. Der udleveres oplæg til evaluerings-spørgsmål, så medarbejderne kan sætte ord på udfordringerne og sammen reflektere over de praktiske øvelser.

TeamØvelser og opgaver har forskellige fokusområder og programmet sammensættes ud fra jeres mål og emne for dagen.

Alle kan være med:
SuperEvents teambuilding-øvelser har ikke kun gode pointer, de er også sjove at deltage i. Vi går meget op i, at det skal være et forløb som alle har lyst til og kan deltage i uanset fysisk formåen. Derfor er vores teambuilding-øvelser hverken fysisk krævende eller grænseoverskridende – alle kan være med uanset køn, alder og fysik.

Udbytte af dagen:
For at I får det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt at vi I fællesskab sætter det rigtige program sammen til jer, ud fra jeres ønsker og formål med teambuilding-forløbet.

I den forbindelse er det vigtigt, at I tager stilling til:

 • Hvad er formålet med dagen?
 • Hvilken sammensætning har gruppen, der skal lave teambuilding?
 • Er det et team, der er vant til at arbejde sammen?
 • Er der nogen udfordringer i teamet?

 Ring til os nu på tlf. 3871 1717
 Send forespørgsel om denne aktivitet

  Dit navn*

  Telefon*

  E-mail*

  Evt. Firmanavn

  Eventsted:

  Dato:

  Starttidspunkt:

  Deltagerantal:

  Evt. besked eller spørgsmål


  Beskrivelse af de TeamØvelser I kan vælge imellem:

  Byg bur til ægget

  Formål: Dette er en kreativ øvelse med fokus på fælles mål for konstruktionen og forbrug af ressourcerne.
  I teamsamarbejde er det vigtigt at kunne se fremad, og tage højde for fremtidige konsekvenser. Den plan man har udviklet, kan virke rigtigt i teorien, men når det kommer til den praktiske udførelse, kan der opstå komplikationer. Derfor er det vigtigt at kunne tilpasse og ændre undervejs.
  Vi bliver nogle gange sat i en situation, hvor vi må tænke kreativt for at finde en løsning på et nyt problem/udfordring. Det er i sådanne situationer vigtigt at lytte til alle ideer og tage det bedste fra dem til løsningsforslaget. Det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner, nogle er måske gode til at tænke logisk og forudsige evt. svage punkter eller lignende, mens andre er gode kreativt, verbalt eller til at lytte.
  Udførelse: I denne øvelse skal I med få redskaber bygge en konstruktion/bur til et æg, efterfølgende skal ægget kunne klare det dybe fald fra et par meters højde. Her vil resultatet af jeres samarbejde tale sit helt tydelige sprog. En øvelse med en god proces og sjov, fælles afslutning med konkurrence mellem holdende.

  Det Skæve Tårn i Pisa

  Formål: I Det Skæve Tårn i Pisa finder I ud af, hvem i teamet der tager styringen og hvordan gruppen forholder sig til risiko og tidspres. Derudover skal I fastsætte målsætning for opgaven både før og undervejs i øvelsen. Kommunikation og samarbejde er en forudsætning for at nå den målsætning I sætter.
  Det kan være en udfordring at blive enige om en fælles målsætning. Nogen spiller sikkert og andre spiller højt spil.  
  Dette er en god samarbejds- og kommunikationsøvelse  der viser, at vi nemmere når  målet, når alle hjælper til og løfter i flok.
  Udførelse: I skal bygge et tårn ud af klodser der er udskåret i forskellige vinkler. Teamet må ikke røre klodserne, I skal derimod løfte klodserne med “kranen” som gruppen styrer i fællesskab ved hjælp af snorene.
  Er I mere end 14 deltagere, vil vi lave øvelsen på 2 “baner”, så TeamØvelsen også kan laves som en dyst, der er ikke noget der kan motivere, som en konkurrence.

  DialoogleKort

  Formål: Dialooglekort er en TeamØvelse hvor deltagerne sætter ord på værdier. Når der kommer billeder og motiv på emner oplever mange, at ordene kommer af sig selv.
  Dialogen åbner op for de grundlæggende følelser og kreative tanker, vi ofte glemmer i hverdagen. Med andre ord, taler vi nu et “hjertesprog”. Dette er en “dyb” øvelse, som er med til at sætte ord og positive tiltag på teamsamarbejdet.
  Dialooglekortene gør samtalen mere åben, effektiv og direkte. Styrken ligger i kortene og billedernes evne tilat få deltagerne til at udtrykke sig nuanceret og præcist, så værdien af samtalen bliver større.
  Udførelse: Teamet præsenteres for et spørgsmål eller et tema, som vi ved booking er blevet enige ift. jeres ønske. Derefter vælger den enkelte deltager et “billedkort” fra kortbunken, ud fra det motiv og forventning som deltageren har til det stillende spørgsmål eller tema. I plenum får deltagerne nu chancen for at sætte ord på sine teamværdier eller teamforventninger.

  HeliumRingen

  Formål: Dette er en icebreaker og en god og sjov måde at starte teambuilding-forløbet med.
  For at løse denne øvelse, skal I samarbejde og ikke mindst kommunikere detaljeret med hinanden. Denne øvelse pointerer, at det kan være en udfordring at løse, hvad der umiddelbart synes nemt, hvis ikke man løbende kommunikerer med hinanden og lægger en plan.
  Udførelse: I skal i samarbejde få den svævende heliumring tæmmet og ned at ligge på jorden.

  KommunikationsKort:

  Formål: KommunikationsKort pointerer afsender- og modtagerforhold og den enkelte deltagers evne til at lytte og tilpasse sig til andres visualiseringer. Præcise og eksplicitte forklaringer er et ”must”, da en lille fejl har stor betydning for resultatet. Strategi & planlægning er derfor vigtigt for at gennemføre denne øvelse.
  Mangel på god kommunikation er som oftest grunden til konflikter og misforståelse.
  Øvelsen viser, at kommunikationen er bedst når den foregår i flere lag, hvor evnen til at lytte, forstå og modtage information, er lige så vigtig som evnen til at informere præcist og deltaljeret.
  Udførelse: Ud af i alt 30 kort, fordeles 28 af dem til deltagerne i gruppen. Alle har bind for øjnene, og skal finde ud af, hvilke to kort/figurer der er fjernet fra sættet. Kortene har forskellige former, så kommunikation og strategi er nødvendigt, for at løse opgaven.

  KugleLøb:

  Formål: I denne dyst er planlægningsprocessen og samarbejde et vigtigt element.
  Deltagernes tålmodighed og evne til håndtering af stress og pres sættes på prøve.
  Det er en sjov og energisk TeamØvelse.

  Udførelse: Øvelsen laves som en stafet hvor en kugle hurtigst muligt skal transporteres fra A til B ved hjælp af tagrender.
  Vinderholdet er det hold der kommer først.

  KulturRæs

  Formål: KulturRæs er et sjovt, medrivende og til tider frustrerende spil. Her pointeres vigtigheden af at have forståelse for andre kulturer, det kan f.eks. være en anden kultur i en anden afdeling. I bliver i dette spil udfordret på jeres evne til at formidle eller tilegne sig nye strategier, alt efter situationen.
  Med humor sættes der fokus på et meget vigtigt emne i dagligdagen, en øvelse der ud tvivl udløser overraskende situationer.
  Udførelse: I spillet oplever I følelsen af at komme ind i en ny afdeling, hvor kulturen er en anden. I skal forstå og tilpasse jer kulturen i den nye afdeling, eller måske få indført jeres egne regler/kultur. Dette er et sjovt spil som udfordre, overrasker og skaber grin.

  Leonardos Bro:

  Formål: To hoveder tænker bedre end et. I denne øvelse skal  to undergrupper mødes for at trække på de bedste løsningsforslag de hver især kan komme frem til.
  Denne øvelse viser at det er vigtigt at huske på og anerkende hinanden for forskellige styrker og kompetencer. Vi har alle forskellige evner og styrker, nogle er måske gode til at tænke logisk og lægge en plan, mens andre er gode kreativt & praktisk. Ved denne øvelse kommer der flere vigtige evner i spil så som: Problemlæsning, rolle fordeling, kreativitet, samarbejde, kommunikation og planlægning i spil.
  Ved denne øvelse vil samarbejdet og evnen til at trække på alle ressourcer i teamet tale sit tydelige sprog, såfremt I sammen får bygget Leonardos Bro.
  Udførelse: I 1480 udtænkte Leonardo da Vinci en bro der var selvbærende og som kunne bygges uden nogen former for værktøj. Med et samlesæt af pinde, skal I i to hold bygge en halvdel af broen hver som skal samles på midten. I skal gentænke og bygge Leonardos Bro, der som en konkret metafor skal hjælpe med at skabe stabilitet i gruppen og forbedre evnen til at bygge bro over kløfter og overvinde forhindringer. Dette er teambuilding på en sjov og lærerig måde.

  På Plads i Geled:

  Formål: Når vi arbejder mod et mål og støder på udfordringer, kan der være ting der ikke praktisk kan lade sig gøre, og vi bliver nød til at tænke anderledes og kreativt for at nå målet, I denne øvelse er en kreativ tilgang nødvendig. Vi bliver meget mere effektive når vi kommunikere med hinanden og målet nås hurtigere og nemmere, men hvad gør vi når ellers vigte sanser ift. kommunikation bliver taget fra os? Her er initiativ, disciplin, kreativitet og tålmodighed vigte egenskaber.
  Udførelse: I vil her blive stillet en opgave der normalvis ville være nem at løse, men da vi fratager jer vigtige sanser vil I blive udfordret. En fantasifuld og løsningsorienteret tilgang er nødvendig for at vinde denne dyst. Hvad gør vi når to vigtige sanser bliver taget væk fra os?

  SymbolKommunikation:

  Formål: Ved denne øvelse har vi fokus på kommunikationen mellem modtager og afsender. I skal beskrive jeres opfattelse af “virkeligheden” samt at være åben og modtagelig overfor andres opfattelse og beskrivelse af denne. For at løse den øvelse, skal teamet skabe fælles sprog, samt lægge en plan for, hvordan opgaven skal gribes an og løses.
  Vi ser ikke verden ens, og vores beskrivelser af den sammen ting kan variere meget.
  Man kan undgå en række konflikter og misforståelser, når vi er opmærksomme på, at vi alle ser verden og situationer forskelligt, samt at vi har forskellige ”sandheder”.
  Udførelse: I skal samle en figur, så brikkernes forskellige symboler ligger korrekt ved siden af hinanden. I må kun beskrive symbolerne, og ikke vise dem til hinanden. I udfordres ved denne øvelse i jeres evne til kommunikation, planlægning og samarbejde og resultatet af jeres indsats vil vise, om I til sidst har formået at samle figuren korrekt.

  SystemTeam

  Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
  Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
  Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
  Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet. Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.

  Taktisk Eliminering:

  Formål: I denne dyst kommer jeres taktiske egenskaber, overblik og evner til at analysere modstanderholdet i spil.
  Vinderholdet vil være det hold, der bedst kan bevare overblikket og udtænke en god taktik. Kan I ændre jeres taktik løbende, efterhånden som spillet udvikler sig ?
  Den bedste kommunikation er tovejs – er man f.eks. i tvivl om noget, så er det vigtigt at spørge ind til detaljerne og argumenterne for netop denne strategi og handling hos ens teammedlemmer.
  Kan I blive enige om en taktik og hvordan spillet skal spilles, kan du overbevise dit team om netop din taktik, eller kan argumenter fra hvert teammedlem føre til sejren.
  Udførelse: Her spiller i 2 hold imod hinanden. Spillet består af  en masse 2 farvet trædesten som danner en stor bane. I rykker rundt på banen som "brikker" og i løbet af spillet vil flere og flere trædesten udgå. Det hold der til sidst vil have en ledig trædesten at gå videre på vinder.

  Fortabt til Søs

  Formål:
  Alle i teamet høres og argumentere for deres holdning, for at der i fællesskab kan findes frem til en løsning baseret på konsensus.
  Øvelsen demonstrerer, at vi alle har hver vores prioritering/sandhed, og at der ofte er mange forskellige syn på, hvad der er vigtigt at understrege.
  Udførelse:
  Deltagerne skal rangere en liste med 15 elementer, efter vigtigheden af deres betydning for jeres fælles overlevelse, ud fra casen:
  ”I driver rundt på en privat ejet yacht i det sydlige Stillehav. Som en konsekvens af en brand, er en stor del af båden og dens indhold blevet ødelagt…”

  Walkie Byg

  Formål:
  Et gammel ordsprog lyder “Som man spørger får man svar”, dette tydeliggøre Walkie Byg, ved at understrege vigtigheden af, at kommunikation kan gå begge veje. Derudover pointeres vigtigheden af planlægning før afvikling af en opgave.
  Udførelse:
  Gruppen deles op i to undergrupper, hvoraf kun den ene gruppen kan se en figur bygget i Legoklodser. Via en walkie-talkie skal gruppe 1 nu beskrive Legofiguren så detaljeret og præcist som muligt, gruppe 2 skal nu bygge en identisk figur ud fra instruktionerne. Alle detaljer er altafgørende for at løse denne opgave.

  Ulympiske Ringe

  Formål:
  Ulympiske Ringe har til formål at bringe deltagerne tættere sammen end hvad de normalt er i hverdagen. Det at arbejde tættere sammen, kan udfordre nogen på intimsfæren.
  Udførelse:
  Seks deltagere placeres i hver deres lille ring, tre på hver side af centrum. De seks deltagere skal nu bytte plads. Dette gøres ved, at et medlem fra gruppen flytter sig til en tilstødende og tom ring. Hvis den tilstødende ring er optaget, springer man denne ring over. Der må max. springes én ring over. Det hold der klarer sidebytningen på færrest træk, har vundet.


  Vi sidder klar til at besvare spørgsmål og give support ved booking.


  Vores glade kunder siger: