Teambuilding Værdier

teambuilding-kulturraes510x287
KulturRæs
teambuilding-dialooglekort510x287
DialoogleKort
teambuilding-systemteam-510×387
SystemTeam

Info om denne aktivitet

  • Pris: 4000,- For op til 10 pers.
            Herefter 200,- pr. pers. (ex. moms)

  • Varighed: 1½ timer

  • Deltagerantal: fra 10-2500

  • Lokation: Hos os i Rødovre eller ud af huset

 

Består af følgende TeamØvelser:
DialoogleKort
KulturRæs
SystemTeam"

Hvilke værdier gør sig gældende og hvilke værdier sætter vi pris på, og hvad skal der til, for at få det gode samarbejde og nå målet? I får mulighed for at sætte ord på jeres værdier og for at finde et fælles fodslag. Det er værdifuldt at høre fra kollegaer, hvilke værdier de sætter pris på, og få sat fokus på hvilke værdier og kultur der skal styrkes og arbejdes med.

Alle kan være med:
Teambuilding-forløbet kan alle deltage i. Dette forløb består af en spændende dialog omkring TeamVærdier samt et sjovt KulturSpil.

Udbytte af dagen:
Det har en stor værdi at høre sine kollegaer sætte ord på, hvilke værdier der for dem skaber det gode team og de gode og positive arbejdsdage. I kommer fra forløbet med nogle konkrete værdier som I i fællesskab finder frem til og bliver enige om at arbejde med og imod i fremtiden. Forløbet sætter desuden fokus på vores forskellige reaktionsmønstre i gruppen igennem det sjove KulturSpil." Og ved SystemTeam skal I håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og den direkte og letforståelige kommunikation bliver testet.

 Ring til os nu på tlf. 3871 1717
 Send forespørgsel om denne aktivitet

Dit navn*
Telefon*
E-mail*
Evt. Firmanavn
Eventsted:
Dato:
Starttidspunkt:
Deltagerantal:
Evt. besked eller spørgsmål


Beskrivelse af hver TeamØvelse:

SystemTeam:

Formål: I denne øvelse består udfordringen i jeres evne til at håndterer uforudsigeligheder, og udvikle strategier. Tilliden til de “de andres” beslutninger bliver sat på en prøve, og jeres kommunikative evner bliver testet. Planlægning og evnen til at kunne se et par skridt frem er vigtigt for at nå målet.
Det er vigtigt at kunne se konsekvensen af ens handlinger og være enige om risikovillighed.
Kommunikation er centralt når gruppen skal blive enig om en plan og strategi for at nå målet og få så mange vægte af pladen uden den falder til jorden.
Udførelse: Øvelsen består af en “svævende træplade” hvorpå der stilles figurer af forskellig vægt. Vægtene placeres så pladen ikke mister balance. Teamet skal her lægge en nøje planlagt strategi, så figurerne kan flyttes, uden at pladen falder ned på jorden. Der er en person der, med bind for øjnene, må flyttes figurerne, ud fra kyndig og målrettet vejledning fra de andre i teamet, Rollerne som henholdsvis “vejleder” og “løfter” byttes undervejs.

DialoogleKort:

Formål: Dialooglekort er en TeamØvelse hvor deltagerne sætter ord på værdier. Når der kommer billeder og motiv på emner oplever mange, at ordene kommer af sig selv.
Dialogen åbner op for de grundlæggende følelser og kreative tanker, vi ofte glemmer i hverdagen. Med andre ord, taler vi nu et “hjertesprog”. Dette er en “dyb” øvelse, som er med til at sætte ord og positive tiltag på teamsamarbejdet.
Dialooglekortene gør samtalen mere åben, effektiv og direkte. Styrken ligger i kortene og billedernes evne tilat få deltagerne til at udtrykke sig nuanceret og præcist, så værdien af samtalen bliver større.
Udførelse: Teamet præsenteres for et spørgsmål eller et tema, som vi ved booking er blevet enige ift. jeres ønske. Derefter vælger den enkelte deltager et “billedkort” fra kortbunken, ud fra det motiv og forventning som deltageren har til det stillende spørgsmål eller tema. I plenum får deltagerne nu chancen for at sætte ord på sine teamværdier eller teamforventninger.

KulturRæs:

Formål: KulturRæs er et sjovt, medrivende og til tider frustrerende spil. Her pointeres vigtigheden af at have forståelse for andre kulturer, det kan f.eks. være en anden kultur i en anden afdeling. I bliver i dette spil udfordret på jeres evne til at formidle eller tilegne sig nye strategier, alt efter situationen.
Med humor sættes der fokus på et meget vigtigt emne i dagligdagen, en øvelse der ud tvivl udløser overraskende situationer.
Udførelse: I spillet oplever I følelsen af at komme ind i en ny afdeling, hvor kulturen er en anden. I skal forstå og tilpasse jer kulturen i den nye afdeling, eller måske få indført jeres egne regler/kultur. Dette er et sjovt spil som udfordre, overrasker og skaber grin.

 


 

Vores glade kunder siger:

Ud Af Huset

  • Pladskrav: Større areal hvor alle hold kan være, uden at forstyrre hinanden

  • "Ud-Af-Huset-Tillæg": (første 10 km fra Rødovre) 1000 kr. (ex. moms)

  • "Ud-Af-Huset-Tillæg" pr. ekstra kørt km: 8 kr. (ex moms)

TeamVærdier – Teambuilding med TeamØvelser
5 stjerner
3 stemmer